Maatwerk onderwijs

bij u Op school | online

Begeleiding leerlingen

(Hoog)begaafde leerlingen in het VO hebben  specifieke begeleiding nodig. Regelmatig zie je bij hoogbegaafde kinderen dat de uitdagingen van het hoogbegaafd zijn pas in het VO zichtbaar worden. Bij sommigen was er op de basisschool al begeleiding en biedt het VO weer extra uitdagingen vanwege het meer zelfstandige en diverse karakter van het VO. Hoogbegaafdheid kan zich op vele manieren uiten: Een leerling kan storend gedrag laten zien of sneeuwt juist helemaal onder. Daarnaast kunnen er zorgen zijn rondom faalangst, perfectionisme, uitstelgedrag, demotivatie, angst en depressie. EducatiQ wordt als extern begeleider ingeschakeld voor de begeleiding van deze leerlingen. De leerling wordt begeleidt en EducatiQ adviseert en overlegt met de leerlingbegeleider of mentor wat nodig is om de leerling zich optimaal te laten ontwikkelen.

Wellicht heeft u meerdere (hoog)begaafde leerlingen of al een hb-afdeling. EducatiQ biedt ook coaching in groepjes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het trainen van executieve vaardigheden of een traject voor (hoog)begaafde meiden. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

coaching en training team

EducatiQ biedt coaching aan docenten, mentoren, intern begeleiders en OOP. EducatiQ helpt het team een (hoog)begaafde leerling de meest passende begeleiding te bieden binnen jullie onderwijs. Een lezing, training of studiedag over hoogbegaafdheid behoort ook tot de mogelijkheden, dit kan bij u op school en online. Onderwerpen waar u aan kunt denken zijn:

  • Executieve vaardigheden
  • Overprikkelbaarheden
  • Angst & depressie
  • Wat is hoogbegaafdheid en hoe werkt het?
  • Motivatie
  • Faalangst & perfectionisme
  • Mis- & dubbeldiagnose
  • Formatief werken
Als er behoefte is voor een programma op maat is dit geen enkel probleem. Neem gerust contact op.

plusklas en HB-onderwijs

Tegenwoordig horen we steeds meer over passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Onlangs zijn er twee moties aangenomen in de tweede kamer waar onder andere in staat:

 “…om de ondersteuning bij hoogbegaafdheid te
borgen in de landelijke basisnorm en zo te borgen dat iedere school voor
hoogbegaafde leerlingen een ondersteuningsaanbod heeft, zonder dat
daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht of andere drempels
voor worden opgeworpen…”

EducatiQ adviseert scholen over beleid voor onderwijs aan hoogbegaafden. Dit kan gaan over formatief werken, er kan gekozen worden voor het opzetten van een plusklas of er kan op een andere manier een programma voor (hoog)begaafden worden vormgegeven. Omdat EducatiQ maatwerk levert, wordt er meegedacht vanuit de visie en missie van de school.

Heeft u interesse om samen te werken? Neem vrijblijvend contact op!