WELKOM BIJ EducatiQ

(hoog)begaafdheid | voortgezet onderwijs | TRAINING & ADVISERING | coaching

Voor scholen

(Hoog)begaafdheid kan de nodige uitdagingen met zich meebrengen, zo ook in het onderwijs. EducatiQ heeft de passie en kennis om deze getalenteerde leerlingen en studenten te begeleiden. Daarnaast denkt EducatiQ graag mee over het vormgeven van passend onderwijs voor deze leerling(en) en studenten. Voor onderwijsprofessionals biedt EducatiQ ook trainingen en cursussen.

Voor jongeren & ouders

Ben jij (ouder van) een uitzonderlijk intelligente jongere? Zijn je scores op school gemiddeld of zelfs ver daar daaronder? Denk je dat je meer in je mars hebt dan je op dit moment laat zien? Loop je (op school) tegen bepaalde problemen aan die je niet opgelost krijgt? Dan ben je bij EducatiQ aan het juiste adres! Ik help je graag verder. Nieuwsgierig? Neem gerust contact op.

Voor geïnteresseerden

EducatiQ biedt ook begeleiding, trainingen en lezingen voor (zorg)professionals, gemeenten en andere instellingen. Mocht u op een andere manier in aanraking komen met of vragen hebben over (hoog)begaafdheid dan denkt EducatiQ gaag met u mee. U kunt contact opnemen om te kijken of EducatiQ u van dienst kan zijn.

Wie ik ben. Wat ik doe.

Vanwege mijn passie voor het verbeteren van ons onderwijs en met mijn achtergrond als docent wiskunde en leerlingbegeleider in het voortgezet onderwijs, help ik scholen om hun onderwijs voor getalenteerde leerlingen op te zetten en/of te verbeteren. Graag denk ik mee vanuit de visie & missie van de school en haar werknemers. Verder is het mijn missie om (hoog)begaafde jongeren te helpen bij het ontdekken van hun krachten en leer ik hen om te gaan met de uitdagingen die hoogbegaafdheid met zich mee kan brengen. Mijn kracht is om te vertrekken vanuit de persoon die ik voor mij heb, om uit te gaan van diens persoonlijkheid, achtergrond, gevoelens, gedachten en dromen.

Ik ben moeder van twee cognitief getalenteerde dochters en ervaringsdeskundige op het gebied van hoogbegaafdheid. Uit eigen hand ken ik de uitdagingen die hoogbegaafdheid met zich mee kan brengen. Daarnaast ben ik mij bewust en dankbaar voor de uitzonderlijke blik op de wereld, de intensiteit van ervaringen en het vermogen om mensen echt te zien. Vanwege mijn verwondering en vragen over (hoog)begaafdheid ben ik mij op professioneel vlak verder gaan ontwikkelen op het gebied van (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling.

Hoogbegaafdheid


Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Hij of zij schept plezier in creëren. (Definitie van Maud Kooijman op het Symposium Kenschetsing Hoogbegaafdheid)
In de wetenschap worden verschillende verklaringsmodellen voor hoogbegaafdheid gehanteerd, de wetenschap is het niet eenduidig eens over wat hoogbegaafdheid exact is. Wel zijn er gemeenschappelijke kenmerken waar hoogbegaafden zich vaak in herkennen.

Brein hoogbegaafd_educatiq_alkmaar

Hoogbegaafden hebben vanaf jonge leeftijd te maken met één of meer overprikkelbaarheden (overexcitabilities, beschreven door Kazimier Dabrowski). Deze vijf verschillende overprikkelbaarheden zijn een (sterk) verhoogde reactie van het centrale zenuwstelsel op stimuli:

- Psychomotorische overprikkelbaarheid.
- Sensorische overprikkelbaarheid.
- Verbeeldende overprikkelbaarheid.
- Emotionele overprikkelbaarheid.
- Intellectuele overprikkelbaarheid.
Brein hoogbegaafd_educatiq_alkmaar
CRKBO_Daphne Trompe_EducatiQ

Neem ook eens een kijkje op hbregister.nl